ХРОНІКИ МАЛОРОСІЇ.ВЛАДА КРЕОЛІВ.

ЩУРІМакс Гендель:«Так, за допомогою підмішування чужої крові, змішаними шлюбами представників різних племен або націй Провідники людства поступово допомагають таким чином  вигнати Сімейний, Племінний або Національний дух з крові»."

У вас було відчуття, коли ви щось робите, стараєтеся робити все якнайкраще, а воно щось не виходить?…. Щось, хоч трохи, а не так, як треба….Видиво "святкування" ..."ми етот дєнь прібліжалі как моглі".

У світі історичним і етнокультурним терміном «креол» позначають колоністів нащадків європейців, які оселялися серед індіанців в іспанських і португальських колоніях Латинської Америки. Головна відмінність креолів від своїх співвітчизників у Португалії чи Іспанії (метрополії) — місце постійного проживання (Сальвадор, Гондурас, Мексика, Венесуела, Бразилія, і т.д.). В Латинській Америці креоли були об’єднані на основі расового походження та відповідного привілейованого статусу у місці проживання. Саме креоли складали стрижень адміністративно-управлінського апарату колонії та були покликані справно надсилати у метрополію «данину», нав’язувати в колонії мову і культуру метрополії, одним словом тримати ситуацію під контролем. В колонії креоли могли мати різний соціальний статус та майновий стан. Але всі: робітник чи службовець, торговець чи власник плантацій вважалися креолами, якщо вони народилися в колоніях і були європейцями (біла раса). Варто зазначити, що креоли, що жили в колоніях поруч із людьми інших рас нерідко змішувалися з ними й тому інколи мали в собі «кольорову» домішку, та все ж у багатьох колоніях креольське населення (чи принаймні, значну його частину) складали чистокровні європеоїди.

Креольська влада всіляко забороняла місцеві мови, символи, знищувалися і грабувалися культурні цінності індіанських народів. Відомо, що розбійники і пірати шляхом грабунку, насильства і шахрайства знищили величні культури інків (нині Перу, Чилі, Болівія і ін.), майя (сучасні Гватемала, Гондурас і центральна Мексика), ацтеків (Мексика), а місцевих мешканців перетворили на рабів і намагалися всіляко упослідити їхній духовний спадок. Корінні мешканці не мали змоги отримати освіту рідною мовою, їм насаджували іспанську, португальську і т.і. Нині ми є свідками того як на основі іспанської, португальської, англійської, французької мов у таких країнах з часом сформувалися місцеві «суржики» даних літературних мов, так звані креольські мови.

Отож, вищу владу в колоніях мали виключно вихідці з метрополії, для яких колонії були лише місцем роботи і які по закінченню служби мали (в теорії) повернутися назад до Європи. Та з часом нащадки європейців (це могли бути білі люди з будь-якої країни Європи), що оселилися в колоніях і стали тут панівною верствою, виходячи з економічних і фінансових мотивів, захотіли незалежності заморських територій від метрополії. Одним словом вони перехотіли ділитися владою і грішми з «центром», зрозумівши, що експлуатувати тубільців і викачувати природні ресурси, приборкувати непокірних зможуть самі. Саме креоли-європейці стали на чолі визвольних війн і революцій у колоніях Латинської Америки.

Утворились нові країни, але для корінного населення все залишилося без змін. Креоли контролювали колись і контролюють нині власність, економіку, фінанси і т.д. нових країн. І саме вони зайняли найвищі посади в новоутворених країнах, саме вони і по нинішній час знаходяться при владі і являються національними елітами країн Латинської Америки.

Часом креолами називали людей з домішкою неєвропейської крові. Креоли що жили в колоніях поруч із людьми інших рас нерідко змішувалися з ними й тому дійсно часто мали в собі «кольорову» домішку, однак це не було обов'язковим, у багатьох колоніях креольське населення (чи принаймні, значну його частину) складали чистокровні європеоїди. Тому всі люди європейського походження (тобто ті, в кого більшість предків були європейцями), що народилися в певний період у певних колоніях, були креолами, але не всі креоли були нащадками від змішаних шлюбів.

гендель"Кров, можливо, єдина річ у Всесвіті, яка настільки очевидно стикається з двома світами - світом матеріальним, доступним нашим п'яти почуттям, і світом ефемерним, надчутливим, тим, що ми називаємо душею. Кров ,як би зв'язує обидва ці стани сущого і саме через неї ми здатні трохи відкрити ту завісу, за якою знаходяться великі таємниці людського життя, людської долі, людської історії. Світ людей до сих пір представлявся б нам нагромадженням абсурду, божевілля і сюрреалізму, якби ми не глянули на нього через рубіновий кристал людської крові ...

Кров і плоть

У 1911 році в Англії вийшла книга  Макса Генделя в двох томах, в якій викладалися основи космогонії розенкрейцерів. Розенкрейцери (орден Троянди і Хреста) - одне з відгалужень «Великого масонського братства» і, за деякими даними, значною мірою пов'язані своїм походженням з орденом Храму (тамплієрів) і до сих пір зберігають багато таємниць і таємниці останніх.

У книзі серед іншої «премудрості» особливо пильну увагу приділено питанням національним, расовим і особистісним і всі вони зводяться, врешті-решт, до проблем біологічної крові - тієї самої червоної крові, яка тече в наших з вами жилах і венах. У першому томі дається, так би мовити, загальна характеристика крові, як універсального зберігача і носія людської особистості, його душі, його Его і, більш того, людського розуму. У другому томі показані ті речі, яких можна досягти, маніпулюючи кров'ю, змішуючи її в живому тілі людини. Крім приватних результатів, які досягаються за допомогою цих маніпуляцій, показаний і головний результат, який є, як про це відкрито пишеться, основною метою «Посвячених»  - біологічне змішування рас і націй, щоб послабити в них такі «дрімучі» якості як націоналізм, прихильність до батьківщині, любов до своєї родини,мови,землі  і т.д.

МІГРАНТИ

Повторюємо, все це пишеться з повною відвертістю, без будь-яких недомовок.

У «кривавій» главі першого тому (вона називається «Кров - провідник Его») описуються досить переконливі взаємозв'язки між станом крові людини (температура, або сповільненість, швидкість її руху і т.д.) і такими характерними людськими якостями, як  Божевілля, розум, СТРАХ , сексуальність, ненависть, любов і т.д. Однак для нашої теми безумовний інтерес представляє «кривава» глава з другого тому,яка названа «Змішування крові». Наведемо з неї кілька цитат:

«Наука недавно відкрила, що гемоліз (руйнування крові. - Авт) є результатом інокуляції (щеплення, впровадження) крові однієї особи в вени іншої особи іншого виду, в результаті чого більш низько розвинена особа помирає. Так, наприклад, тварина, інокульована кров'ю людини, гине. Кров собаки, введена в вени птиці, вбиває птицю, але собаці не зашкодить, якщо в її вени буде введена пташина кров. Наука просто констатує цей факт, в той час езотерик (тобто "посвячений в таємні знання». - Авт) дає пояснення причин ».

Перервемо цитування. Як бачить читач, головний сенс наведених вище слів полягає в тому, що «сильна кров» пригнічує «слабку кров», а тому  за твердженням самого Макса Генделя, кров є носієм особистісного Его людини, його національних, сімейних прихильностей, сильнішою кров'ю придушуються, вбиваються і ці людські якості.

Це не наше тлумачення. І сам Макс Гендель, як він пояснює далі, привів «тваринний» приклад для більш наочного пояснення суті і цілей змішування саме людської крові. Продовжимо цитату:

«Так, за допомогою підмішування чужої крові, змішаними шлюбами представників різних племен або націй Провідники людства поступово допомагають їм вигнати Сімейний, Племінний або Національний дух з крові ...»

«Провідники  людства» тут, звичайно, «Посвячені», Вожді, Еліта, нащадки давніх Майстрів і Жерців.

Як ми бачимо, «інокуляції» можна робити різними способами, найсучасніший серед яких - щеплення. Однак Макс Гендель поряд зі щепленням згадує ще два способи - «змішані шлюби» і якесь «впровадження». Незліченні дані зі світових міфологій, легенд, ритуалів і свідоцтв етнографів говорять про те, що «впровадження» - це пиття крові в рідкому вигляді або поїдання її разом із сирою людською плоттю(є ще умовне, метафізичне пиття крові і поїдання плоті при релігійних ритуалах). І читач помилиться, якщо подумає, що мова йде про якісь дикі явища глибокої давнини. Він надалі переконається в тому, що людоїдство ніколи ще не мало такого великого поширення як нині, коли в «цивілізованих» країнах воно стало цілою галуззю медичної промисловості, поставленої на конвеєр.

гендельАле повернемося до Макса Генделя. Він визнає, що «кров'яна», біологічна асиміляція призводить до втрати людиною якоїсь найважливішої якості, що позначається нею як «мимовільне ясновидіння, яке виявлялося в зв'язку з роботою групових духів в крові». Макс Гендель відкриває одну з цілей таких експериментів. Він пише: «У Біблії, а також в навчаннях древніх скандинавів і шотландців прямо сказано, що Его людини в крові. Гете, який був одним з Посвячених, теж відзначає це в своєму "Фаусті". Фауст збирається підписати договір з Мефістофелем (дияволом - авт.) І питає: "Чому не підписати звичайними чорнилами? Чому кров'ю "Мефістофель:" відповідає? Кров - це абсолютно особливий субстрат ". Він знає, що той, хто володіє кров'ю, володіє людиною ... »

Не може бути благородства або благочестя в статевих мутантів, які втратили свої початкові якості в андрогинности, як не може їх бути і в мутантів етнічних, які перебувають в настільки ж протиприродно «інтернаціональному» (біологічному) злитті. Згадаймо ще раз слова «посвяченого» Макса Генделя:

«Так, за допомогою підмішування чужої крові, змішаними шлюбами представників різних племен або націй Провідники людства поступово допомагають таким чином  вигнати Сімейний, Племінний або Національний дух з крові»."

Аналогічно і в Україні внаслідок колонізаційної політики, нині велику частину населення становлять «іноземці з українськими паспортами», фактично ті ж креоли. По аналогії з іншими колоніями, в Україні владу мали виключно вихідці з метрополії, для яких колонія була лише місцем проживання і роботи. Ні для кого не секрет, що за СРСР керівництво України «тосували» у Москві, як колоду карт … (Лише 4 червня 1953 року Олексій Іларіонович Кириченко став першим етнічним українцем якому в Москві «довірили» зайняти посаду генерального (першого) секретаря ЦК КП(б)У).

На сході і півдні України існують цілі креольські регіони з креольською мовою і культурою, що базується на російській мові, зі своїми традиціями та історичною пам’яттю, символами і міфами. Суміш етнічних українців, етнічних росіян, креолів і представників інших національностей, дала початок українсько-російсько-креольсько-совєтському населенню Донецької, Луганської областей і Криму.

Більшість етнічних українців міст сходу України зрусифікували ще століття тому. І хоча в цих областях є сотні тисяч україномовних вихідців з заходу, центру і півночі України, проте українська в цих регіонах майже не вживається, а культура ледь животіє. Немає умов для проживання, навчання, роботи україномовної людини, ззовні виглядає так нібито там україномовних немає…

Отож, нині Донецька і Луганська область - суцільно зросійщені області, етнічні українці тут у культурно-мовній сфері мають трохи більше прав, ніж курди у Туреччині. А нам Донбас наводять, як приклад двомовності, гармонійного співжиття людей різної національності... Їх досвід поширюють на всю Україну...

І саме креоли і вихідці з Російської Федерації фактично знаходяться нині при владі в Україні. І саме вони намагаються нав’язати решті своє бачення розвитку України. "Державні пріоритети" у них чіткі і прості: власне збагачення і культурно-мовна орієнтація на метрополію. (У владі майже 75% керівників – вихідці з "донбаського земляцтва" http://www.pravda.com.ua/news/2013/09/22/6998459/)

Що нині єднає громадян України? Українська мова і культура нинішній владі не підходять, бо вони для креолів чужі. Вони добиваються щоб в Україні було менше українського, щоб українського не відчувалось, щоб у ньому не було потреби. Дійсно, наша «правляча українська еліта» духовно така далека від України, що її представники з таким же успіхом могли б жити в «русскоязычных» Казахстані, Білорусії чи Росії. Звісно, що і там, вони були б проти мов і культур корінних народів…

Існує енциклопедичне твердження, що нація виникає серед людей на основі спільності мови, території, економічних зв’язків і психічного складу. Нажаль, нині Україна єднає всіх етнічних українців, креолів, етнічних росіян, «совєтських людей» винятково лише як територія проживання. Україна сприймається ними по-різному: для етнічних українців, - це батьківщина, для других, - територія на якій керуєш і збагачуєшся (влада, майно, природні ресурси, гроші і т.д.), для третіх, - регіон колишньої великої країни, для інших - територія тимчасового перебування, для ще інших - територія з помірним кліматом, багатою природою і постійним місцем роботи… При чому у всіх різне бачення свого місця і майбутнього цієї території.

А, як довели вчені, спільнота людей, яка немає нічого спільного крім території, не може бути нацією, навіть політичною…

І хоча деякі керівники нашої держави більше схожі на туристів чи іноземних експертів запрошених для тимчасової роботи, бо навіть не володіють розмовною українською мовою; і хоча деякі «видатні українські бізнесмени», які качають з України гроші, знаходяться в Україні тільки проїздом… саме мігранти і креоли, на даний момент є обличчям держави і уособлення не тільки політичної, а в тому числі і української етнічної нації. Парадоксально, але нині це «правляча еліта, себто найкращі, найрозумніші українці»…

Чи про таку Україну ми мріяли? Чи матиме майбутнє креольська Україна залежить тільки від нас.

Сергій Стефанко

прапор

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

І результат не забарився...Хроніки Малоросії.Четвертий рік україно-московської війни .Київ,Дніпро - 09.05.2017 р.

Сьогодні в Дніпрі поліцейська машина працювала дещо односторонньо в більшості конфліктних ситуацій - на придушення і побиття проукраїнськи налаштованих громадян, які прагнуть захистити місто і країну від пропутінського реваншу.

Затримані понад 20 активістів, десяток отримали травми голови від беркутівських кийків, так само, як і 3,5 роки тому на Майдані.

При цьому з 300 вілкулівських тітушок, звезених до Дніпра з Кривбасу, Кам'янського і навіть Донбасу, які недноразово вступали в бійки і кидалися на патріотів зза спин колишнього Беркуту.

 

 

Коментарі:

Додати коментар

Захисний код
Оновити

Додаткова інформація