ХРОНІКИ МАЛОРОСІЇ.ВЛАДА КРЕОЛІВ.

ЩУРІМакс Гендель:«Так, за допомогою підмішування чужої крові, змішаними шлюбами представників різних племен або націй Провідники людства поступово допомагають таким чином  вигнати Сімейний, Племінний або Національний дух з крові»."

У вас було відчуття, коли ви щось робите, стараєтеся робити все якнайкраще, а воно щось не виходить?…. Щось, хоч трохи, а не так, як треба….Видиво "святкування" ..."ми етот дєнь прібліжалі как моглі".

У світі історичним і етнокультурним терміном «креол» позначають колоністів нащадків європейців, які оселялися серед індіанців в іспанських і португальських колоніях Латинської Америки. Головна відмінність креолів від своїх співвітчизників у Португалії чи Іспанії (метрополії) — місце постійного проживання (Сальвадор, Гондурас, Мексика, Венесуела, Бразилія, і т.д.). В Латинській Америці креоли були об’єднані на основі расового походження та відповідного привілейованого статусу у місці проживання. Саме креоли складали стрижень адміністративно-управлінського апарату колонії та були покликані справно надсилати у метрополію «данину», нав’язувати в колонії мову і культуру метрополії, одним словом тримати ситуацію під контролем. В колонії креоли могли мати різний соціальний статус та майновий стан. Але всі: робітник чи службовець, торговець чи власник плантацій вважалися креолами, якщо вони народилися в колоніях і були європейцями (біла раса). Варто зазначити, що креоли, що жили в колоніях поруч із людьми інших рас нерідко змішувалися з ними й тому інколи мали в собі «кольорову» домішку, та все ж у багатьох колоніях креольське населення (чи принаймні, значну його частину) складали чистокровні європеоїди.

Креольська влада всіляко забороняла місцеві мови, символи, знищувалися і грабувалися культурні цінності індіанських народів. Відомо, що розбійники і пірати шляхом грабунку, насильства і шахрайства знищили величні культури інків (нині Перу, Чилі, Болівія і ін.), майя (сучасні Гватемала, Гондурас і центральна Мексика), ацтеків (Мексика), а місцевих мешканців перетворили на рабів і намагалися всіляко упослідити їхній духовний спадок. Корінні мешканці не мали змоги отримати освіту рідною мовою, їм насаджували іспанську, португальську і т.і. Нині ми є свідками того як на основі іспанської, португальської, англійської, французької мов у таких країнах з часом сформувалися місцеві «суржики» даних літературних мов, так звані креольські мови.

Отож, вищу владу в колоніях мали виключно вихідці з метрополії, для яких колонії були лише місцем роботи і які по закінченню служби мали (в теорії) повернутися назад до Європи. Та з часом нащадки європейців (це могли бути білі люди з будь-якої країни Європи), що оселилися в колоніях і стали тут панівною верствою, виходячи з економічних і фінансових мотивів, захотіли незалежності заморських територій від метрополії. Одним словом вони перехотіли ділитися владою і грішми з «центром», зрозумівши, що експлуатувати тубільців і викачувати природні ресурси, приборкувати непокірних зможуть самі. Саме креоли-європейці стали на чолі визвольних війн і революцій у колоніях Латинської Америки.

Утворились нові країни, але для корінного населення все залишилося без змін. Креоли контролювали колись і контролюють нині власність, економіку, фінанси і т.д. нових країн. І саме вони зайняли найвищі посади в новоутворених країнах, саме вони і по нинішній час знаходяться при владі і являються національними елітами країн Латинської Америки.

Часом креолами називали людей з домішкою неєвропейської крові. Креоли що жили в колоніях поруч із людьми інших рас нерідко змішувалися з ними й тому дійсно часто мали в собі «кольорову» домішку, однак це не було обов'язковим, у багатьох колоніях креольське населення (чи принаймні, значну його частину) складали чистокровні європеоїди. Тому всі люди європейського походження (тобто ті, в кого більшість предків були європейцями), що народилися в певний період у певних колоніях, були креолами, але не всі креоли були нащадками від змішаних шлюбів.

гендель"Кров, можливо, єдина річ у Всесвіті, яка настільки очевидно стикається з двома світами - світом матеріальним, доступним нашим п'яти почуттям, і світом ефемерним, надчутливим, тим, що ми називаємо душею. Кров ,як би зв'язує обидва ці стани сущого і саме через неї ми здатні трохи відкрити ту завісу, за якою знаходяться великі таємниці людського життя, людської долі, людської історії. Світ людей до сих пір представлявся б нам нагромадженням абсурду, божевілля і сюрреалізму, якби ми не глянули на нього через рубіновий кристал людської крові ...

Кров і плоть

У 1911 році в Англії вийшла книга  Макса Генделя в двох томах, в якій викладалися основи космогонії розенкрейцерів. Розенкрейцери (орден Троянди і Хреста) - одне з відгалужень «Великого масонського братства» і, за деякими даними, значною мірою пов'язані своїм походженням з орденом Храму (тамплієрів) і до сих пір зберігають багато таємниць і таємниці останніх.

У книзі серед іншої «премудрості» особливо пильну увагу приділено питанням національним, расовим і особистісним і всі вони зводяться, врешті-решт, до проблем біологічної крові - тієї самої червоної крові, яка тече в наших з вами жилах і венах. У першому томі дається, так би мовити, загальна характеристика крові, як універсального зберігача і носія людської особистості, його душі, його Его і, більш того, людського розуму. У другому томі показані ті речі, яких можна досягти, маніпулюючи кров'ю, змішуючи її в живому тілі людини. Крім приватних результатів, які досягаються за допомогою цих маніпуляцій, показаний і головний результат, який є, як про це відкрито пишеться, основною метою «Посвячених»  - біологічне змішування рас і націй, щоб послабити в них такі «дрімучі» якості як націоналізм, прихильність до батьківщині, любов до своєї родини,мови,землі  і т.д.

МІГРАНТИ

Повторюємо, все це пишеться з повною відвертістю, без будь-яких недомовок.

У «кривавій» главі першого тому (вона називається «Кров - провідник Его») описуються досить переконливі взаємозв'язки між станом крові людини (температура, або сповільненість, швидкість її руху і т.д.) і такими характерними людськими якостями, як  Божевілля, розум, СТРАХ , сексуальність, ненависть, любов і т.д. Однак для нашої теми безумовний інтерес представляє «кривава» глава з другого тому,яка названа «Змішування крові». Наведемо з неї кілька цитат:

«Наука недавно відкрила, що гемоліз (руйнування крові. - Авт) є результатом інокуляції (щеплення, впровадження) крові однієї особи в вени іншої особи іншого виду, в результаті чого більш низько розвинена особа помирає. Так, наприклад, тварина, інокульована кров'ю людини, гине. Кров собаки, введена в вени птиці, вбиває птицю, але собаці не зашкодить, якщо в її вени буде введена пташина кров. Наука просто констатує цей факт, в той час езотерик (тобто "посвячений в таємні знання». - Авт) дає пояснення причин ».

Перервемо цитування. Як бачить читач, головний сенс наведених вище слів полягає в тому, що «сильна кров» пригнічує «слабку кров», а тому  за твердженням самого Макса Генделя, кров є носієм особистісного Его людини, його національних, сімейних прихильностей, сильнішою кров'ю придушуються, вбиваються і ці людські якості.

Це не наше тлумачення. І сам Макс Гендель, як він пояснює далі, привів «тваринний» приклад для більш наочного пояснення суті і цілей змішування саме людської крові. Продовжимо цитату:

«Так, за допомогою підмішування чужої крові, змішаними шлюбами представників різних племен або націй Провідники людства поступово допомагають їм вигнати Сімейний, Племінний або Національний дух з крові ...»

«Провідники  людства» тут, звичайно, «Посвячені», Вожді, Еліта, нащадки давніх Майстрів і Жерців.

Як ми бачимо, «інокуляції» можна робити різними способами, найсучасніший серед яких - щеплення. Однак Макс Гендель поряд зі щепленням згадує ще два способи - «змішані шлюби» і якесь «впровадження». Незліченні дані зі світових міфологій, легенд, ритуалів і свідоцтв етнографів говорять про те, що «впровадження» - це пиття крові в рідкому вигляді або поїдання її разом із сирою людською плоттю(є ще умовне, метафізичне пиття крові і поїдання плоті при релігійних ритуалах). І читач помилиться, якщо подумає, що мова йде про якісь дикі явища глибокої давнини. Він надалі переконається в тому, що людоїдство ніколи ще не мало такого великого поширення як нині, коли в «цивілізованих» країнах воно стало цілою галуззю медичної промисловості, поставленої на конвеєр.

гендельАле повернемося до Макса Генделя. Він визнає, що «кров'яна», біологічна асиміляція призводить до втрати людиною якоїсь найважливішої якості, що позначається нею як «мимовільне ясновидіння, яке виявлялося в зв'язку з роботою групових духів в крові». Макс Гендель відкриває одну з цілей таких експериментів. Він пише: «У Біблії, а також в навчаннях древніх скандинавів і шотландців прямо сказано, що Его людини в крові. Гете, який був одним з Посвячених, теж відзначає це в своєму "Фаусті". Фауст збирається підписати договір з Мефістофелем (дияволом - авт.) І питає: "Чому не підписати звичайними чорнилами? Чому кров'ю "Мефістофель:" відповідає? Кров - це абсолютно особливий субстрат ". Він знає, що той, хто володіє кров'ю, володіє людиною ... »

Не може бути благородства або благочестя в статевих мутантів, які втратили свої початкові якості в андрогинности, як не може їх бути і в мутантів етнічних, які перебувають в настільки ж протиприродно «інтернаціональному» (біологічному) злитті. Згадаймо ще раз слова «посвяченого» Макса Генделя:

«Так, за допомогою підмішування чужої крові, змішаними шлюбами представників різних племен або націй Провідники людства поступово допомагають таким чином  вигнати Сімейний, Племінний або Національний дух з крові»."

Аналогічно і в Україні внаслідок колонізаційної політики, нині велику частину населення становлять «іноземці з українськими паспортами», фактично ті ж креоли. По аналогії з іншими колоніями, в Україні владу мали виключно вихідці з метрополії, для яких колонія була лише місцем проживання і роботи. Ні для кого не секрет, що за СРСР керівництво України «тосували» у Москві, як колоду карт … (Лише 4 червня 1953 року Олексій Іларіонович Кириченко став першим етнічним українцем якому в Москві «довірили» зайняти посаду генерального (першого) секретаря ЦК КП(б)У).

На сході і півдні України існують цілі креольські регіони з креольською мовою і культурою, що базується на російській мові, зі своїми традиціями та історичною пам’яттю, символами і міфами. Суміш етнічних українців, етнічних росіян, креолів і представників інших національностей, дала початок українсько-російсько-креольсько-совєтському населенню Донецької, Луганської областей і Криму.

Більшість етнічних українців міст сходу України зрусифікували ще століття тому. І хоча в цих областях є сотні тисяч україномовних вихідців з заходу, центру і півночі України, проте українська в цих регіонах майже не вживається, а культура ледь животіє. Немає умов для проживання, навчання, роботи україномовної людини, ззовні виглядає так нібито там україномовних немає…

Отож, нині Донецька і Луганська область - суцільно зросійщені області, етнічні українці тут у культурно-мовній сфері мають трохи більше прав, ніж курди у Туреччині. А нам Донбас наводять, як приклад двомовності, гармонійного співжиття людей різної національності... Їх досвід поширюють на всю Україну...

І саме креоли і вихідці з Російської Федерації фактично знаходяться нині при владі в Україні. І саме вони намагаються нав’язати решті своє бачення розвитку України. "Державні пріоритети" у них чіткі і прості: власне збагачення і культурно-мовна орієнтація на метрополію. (У владі майже 75% керівників – вихідці з "донбаського земляцтва" http://www.pravda.com.ua/news/2013/09/22/6998459/)

Що нині єднає громадян України? Українська мова і культура нинішній владі не підходять, бо вони для креолів чужі. Вони добиваються щоб в Україні було менше українського, щоб українського не відчувалось, щоб у ньому не було потреби. Дійсно, наша «правляча українська еліта» духовно така далека від України, що її представники з таким же успіхом могли б жити в «русскоязычных» Казахстані, Білорусії чи Росії. Звісно, що і там, вони були б проти мов і культур корінних народів…

Існує енциклопедичне твердження, що нація виникає серед людей на основі спільності мови, території, економічних зв’язків і психічного складу. Нажаль, нині Україна єднає всіх етнічних українців, креолів, етнічних росіян, «совєтських людей» винятково лише як територія проживання. Україна сприймається ними по-різному: для етнічних українців, - це батьківщина, для других, - територія на якій керуєш і збагачуєшся (влада, майно, природні ресурси, гроші і т.д.), для третіх, - регіон колишньої великої країни, для інших - територія тимчасового перебування, для ще інших - територія з помірним кліматом, багатою природою і постійним місцем роботи… При чому у всіх різне бачення свого місця і майбутнього цієї території.

А, як довели вчені, спільнота людей, яка немає нічого спільного крім території, не може бути нацією, навіть політичною…

І хоча деякі керівники нашої держави більше схожі на туристів чи іноземних експертів запрошених для тимчасової роботи, бо навіть не володіють розмовною українською мовою; і хоча деякі «видатні українські бізнесмени», які качають з України гроші, знаходяться в Україні тільки проїздом… саме мігранти і креоли, на даний момент є обличчям держави і уособлення не тільки політичної, а в тому числі і української етнічної нації. Парадоксально, але нині це «правляча еліта, себто найкращі, найрозумніші українці»…

Чи про таку Україну ми мріяли? Чи матиме майбутнє креольська Україна залежить тільки від нас.

Сергій Стефанко

прапор

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

І результат не забарився...Хроніки Малоросії.Четвертий рік україно-московської війни .Київ,Дніпро - 09.05.2017 р.

Сьогодні в Дніпрі поліцейська машина працювала дещо односторонньо в більшості конфліктних ситуацій - на придушення і побиття проукраїнськи налаштованих громадян, які прагнуть захистити місто і країну від пропутінського реваншу.

Затримані понад 20 активістів, десяток отримали травми голови від беркутівських кийків, так само, як і 3,5 роки тому на Майдані.

При цьому з 300 вілкулівських тітушок, звезених до Дніпра з Кривбасу, Кам'янського і навіть Донбасу, які недноразово вступали в бійки і кидалися на патріотів зза спин колишнього Беркуту.

 

 

Коментарі:

Коментарі  

0 #14 Lonnie 30.12.2017, 10:53
tarot persan tarots gratuits oracle ge tirage tarot gratuit en ligne tirage tarot et oracle gratuit en ligne tarot verite tarot magie tarot selon ton avenir
perception flash tarot domino tarot boule magique cartomancie tarot divinatoire tirage grand tarot persan gratuit voyance gratuite tarot amour association carte tarot lune etoile tirage du tarot divinatoire persan tarot voyance gratuite tarot etoile et bateleur comment tirer le tarot persan tarot
du jour amour tarot avec le pendule tirage du tarot amoureux gratuit
tarot croise voyance tarots gratuit tarot virtuel voyance tarot tirage du tarot divinatoire amoureux
gratuit l amoureux tarot signification lame tarot diable tirage tarots en ligne gratuit tarot carte gratuit tarot divinatoire famille meilleur site tarot en ligne
hermite tarot travail tarot le mat et la justice tarot
le pendu tirage selon le tarot divinatoire tarot oracle tarot signification pendu tarot lame 5
tarot gratuir kabbale tarot tarot celte gratuit tarot le
mat et la force signification tarot le diable tarot pape et
l'imperatrice tirage tarot amour oui non voyance
tirage tarot tirage tarot immediat tarot ange amour
tarot travail gratuit tarot etoile et bateleur tarot jeu gratuit tarot gratuit immediat oui non tarot travail
gratuit oui non association carte tarot le pape tirage
tarot 7 jours tarot pendu tarot gratuit immediat travail tirage tarot pour le mois l'ermite
tarot tarot serieux amour tarot travaille tarot gitan russe
tirage tarot serieux gratuit tirage tarot gratuit persan tirage tarot
bohemien gratuit tarot oui non en ligne tirage tarot fiable en ligne tirage en ligne tarot divinatoire tarot
astrologie gratuit rune tarot oracle jeu du tarot gratuit
cartomancie tarot cartomancie tarot gratuit signification carte tarot combinaison tarot
amoureux tarot gratuit oui non signification du tarot egyptiens gratuit tarot justice et
ermite tarot gratuit oracle g tarot l imperatrice tarot
gratuit oracle g tarot gratuit immediat tarot sans nom tarot amour gratuit reponse immediate
astrologie voyance tarot gratuit tarot divinatoire hebdomadaire gratuit tarot du jour
en ligne gratuit tirage tarot gratuit le pape tarot combinaison tarot diable tarot oracle
divinatoire gratuit tarot quotidien amour se tirer le
tarot gratuitement tarot signification carte lune tarots
amour gratuit amoureux tarot tirage tarot gratuit immediat oui non le mat tarot signification amour tarot imperatrice et
diable tarot 7 jours gratuit
Цитата
0 #13 Richard 30.12.2017, 04:41
etre astigmate correction de la myopie operation yeux laser astigmate prix operation de la presbytie toulouse
chirurgie laser yeux symptomes presbytie
lentille pour astigmate myope d un oeil lentille presbytie myopie cause presbytie lentille de contact couleur pour astigmate correction myopie et presbytie
avec lentilles
lentille de couleur astigmate
et myope devenir myope operation presbytie myopie faible operation myopie prix+remboursement
mutuelle lentille de contact pour myope et astigmate
definition simple de la myopie laser myopie pour tous avis prix operation yeux
presbytie soigner la myopie naturellement operation myopie risques long terme correction de la myopie
au laser en tunisie
exercice contre myopie personne myope et astigmate myopie lentille convergente oeil myope physique presbyte myope et astigmate astigmatie myopie presbytie astigmate et presbyte presbytie age addition vision presbytie definition corriger la presbytie lentille de nuit pour myope chirurgie des
poches sous les yeux au laser lyon
chirurgie laser vergetures prix guerison miraculeuse myopie cataracte apres operation myopie myopie presbytie operation correction de la presbytie
au laser myopie faible operation
presbytes emmetropes lentille de couleur pour myope astigmate cout
d'une operation pour la myopie cout operation myopie 2017 astigmate operation age
hypermetrope definition simple astigmate et hypermetrope laser lasik myopie avis lentilles pour presbytes et myopes lentilles pour myope astigmate et presbyte different degre myopie definition myopie et presbytie lentilles
presbytie prix cout operation myopie 2017 la myopie mauvaise
vision de loin evolution myopie presbytie
trouble vision presbytie hypermetropie definition larousse laser hypermetropie strabisme
corriger
myopie sans chirurgie
correction de la presbytie au laser chirurgie
presbytie laser prix
soigner myopie lentille de nuit myopie
laser prix tunisie
hypermetropie presbytie laser lentilles pour astigmate operation myopie tarif nantes lentille presbytie avis recuperation vision apres
operation myopie presbytie traitement chirurgical chirurgie laser grenoble a quel age
se faire operer de la presbytie
difference presbytie et hypermetropie correction myopie lentilles nuit
operation hypermetropie astigmatie prix operation myopie lille astigmatie myopie lentilles
de contact presbytie avis
operation astigmate avis appli pour soigner la presbytie astigmate laser
yeux lentilles de contact pour presbyte
et astigmate
operation astigmatie et presbytie myopie cataracte probleme vue lentille de couleur pour
myope astigmate lentilles
pour myope astigmate et presbyte
tarif operation myopie image
vue hypermetrope
stigmates definition larousse corriger myopie laser
myopie hypermetropie animation chirurgie myopie reims mutuelle
sante remboursement operation myopie comment un verre
biconcave peut corriger la myopie
correction myopie laser prix operation myopie chu grenoble traitement chirurgical presbytie lentille pour myope et presbyte
Цитата
0 #12 Gavin 30.12.2017, 02:51
operation myopie vue de pres hypermetropie vision de pres comment voit un myope
avis chirurgie myopie lentille myope operation laser myopie prix nantes test optique astigmate prix operation hypermetropie prix
d'une operation pour la myopie premiers
symptomes presbytie
schema correction de la presbytie myope astigmate myopie verre convergent ou divergent correction myopie lentille correction myopie lentilles
nuit oeil hypermetrope lentille operation yeux astigmate hypermetrope
remboursement securite sociale operation laser myopie test
myopie et hypermetropie astigmate
definition
myope astigmate et hypermetrope test yeux astigmate operation de la myopie
au laser lentilles de contact myopie astigmate oeil
gauche schema de l'oeil myope
operation myopie bordeaux difference presbytie et hypermetropie prix operation myopie nantes astigmate myope
et presbyte
vue astigmate hypermetrope lentille de nuit myopie prix exercices pour corriger la myopie oeil hypermetrope lentille
presbytie opticiens lentille de contact myopie
couleur
traitement alternatif de la presbytie
chirurgie faible myopie presbytes une application sur smartphone prix operation myopie lille test astigmate
en ligne myopie jusqu'a quel age myopie
dioptrie dixieme complementaire
sante remboursement operation myopie
operation myopie hypermetropie operation myopie
vue baisse
traitement de la myopie par laser operation hypermetropie au laser traitement presbytie application presbytie lentille comment voit un oeil
astigmate operation laser astigmate myope lentille myopie prix hypermetropie correction presbytie correction application myopie fatigue oculaire
traitement chirurgical de la presbytie lentille de
contact pour myopie et presbytie
la myopie definition a
quel age se faire operer de la presbytie
lentilles de contact
pour presbytie et myopie my vision presbytie lentille pour
soigner la myopie oeil myope trop
ou pas assez convergent
operation laser yeux en tunisie prix exercice oeil presbyte operation myopie lasik prix tarif chirurgie myopie toulouse myope astigmate
operation prix operation myopie nantes clinique atlantique
operation des yeux pour la myopie astigmate myope et
presbyte
operation yeux myopie prix astigmate hypermetrope presbyte cout operation myopie toulouse verre correcteur masque plongee
myope
operation laser yeux myopie prix hypermetropie
operation prix
degre de correction myopie hypermetropie enfant hypermetrope et presbyte lentilles verres astigmates prix
la myopie et l'hypermetropie une
myopie d'indice
laser myopie astigmatie
complementaire sante operation myopie
je suis astigmate hypermetrope laser yeux astigmate comment ne plus etre astigmate chirurgie de l'oeil presbyte myopie chirurgie laser prix age presbytie myopie operation lasik lentille myopie
astigmatie prix
simulation vision astigmate
chirurgie presbytie nice operation myopie astigmatie avis astigmate myope et presbyte lentilles de
contact myopie presbytie presbytie correction naturelle
Цитата
0 #11 Kristen 29.12.2017, 21:46
operation de la myopie est elle remboursee myopie superieure a 3
5 dioptries
hypermetropie causes psychosomatique
operation de la myopie lille la myopie
peut elle disparaitre chirurgie oeil
laser prix
prix laser yeux tunisie chirurgie laser yeux myopie
prix
peut on etre myope et hypermetrope a
la fois operation presbytie maladie de l'oeil myopie operation yeux laser astigmate hypermetrope
operation myopie laser danger traitement de la myopie prix masque plongee myope
chirurgie laser myopie lyon
myopie maladie des yeux symptome hypermetropie myope lentille convergente ou divergente
operation cataracte myopie implants lentilles
de contact presbytie et myopie myopie maladie de l'ame cout operation myopie lasik voir ce que voit un myope peut on etre astigmate et presbyte
je
suis presbyte pub
operation de la presbytie prix operation myopie lasik risques lentilles de contact myopie
astigmatie prix schema myopie
hypermetropie
clinique operation myopie paris prix lentilles astigmate hypermetrope laser
presbytie myopie synonyme
de myope en 4 lettres
operation presbytie risques operation yeux astigmate prix cout operation de la myopie au laser simulation de la vision d'un myope
presbytie operation prix lentilles
de contact toriques
operation myopie pkr avis cause
myopie
operation des yeux au laser douloureux operation presbytie
prix
correction hypermetropie lentilles astigmate laser prix cout operation myopie
la rochelle myope astigmate laser guerir la
myopie sans chirurgie presbytie def mutuelle qui rembourse
chirurgie myopie oeil myopie
hypermetropie
lentille de contact toric couleur une myopie definition faible myopie operation exercice visuel myopie lentille pour oeil hypermetrope traitement myopie lentille soigner la myopie par
l'hypnose comment savoir si je suis astigmate lentilles astigmate operation laser yeux hypermetropie prix l hypermetropie myopie presbytie verres progressifs astigmate et hypermetrope laser presbytie tarif lentille myopie astigmatie prix chirurgie myopie paris operation laser astigmate myope chirurgie des yeux myopie presbytie operation myopie astigmatie tarif exercices pour corriger la myopie qu'est etre astigmate lentilles de contact de nuit pour
myope
simulation de la vision d'un myope
presbytie definition simple
lentilles hypermetropie presbytie cause et consequence de la myopie myopie maladie des yeux operer la
presbytie
quel sont les cause de la myopie laser femtoseconde hypermetropie lentilles
progressives pour hypermetrope lentilles de contact toriques prix myopie
astigmatie laser test presbytie
iphone
oeil myope lentilles
pour myope presbyte
presbytie laser avis corriger la presbytie naturellement simulation myopie myopie dioptrie dixieme
myopie hypermetropie peut-on devenir aveugle a cause de la
myopie
oeil hypermetrope vision loin operation laser presbytie tunisie propriete de l'oeil hypermetrope comment corriger la myopie verre
correcteur masque plongee myope vision myope simulation
Цитата
0 #10 Herman 29.12.2017, 15:43
tarots gratuits tirage tarot belline gratuit amour tirage tarot vie amoureuse tarot tirage gratuit immediat tarot savoir tarot justice amour tarot force tirage du tarot comment joue t'on au tarot tirage carte tarot gratuit belline tirage
tarot divinatoire cartomancie tirage tarot le plus fiable tarot
d'amour du jour tarot fiable amour tarot justice
sante tirage tarots tarot numerologie oui ou non tirage tarot
egyptien gratuit tarot amour indien oracle et tarot divinatoire gratuit
tarot carte le passeur tarots belline tarot gratuit du jour amour lame tarot tarot 1 carte gratuit site pour jouer au tarot en ligne gratuit tarot le mat tirage tarots gratuits sante tarot arcane tirage tarot gratuit cancer tarot gratuite immediate tarot oui ou non serieux crowley tarot interpretation tarot gratuit
amour avec prenom meilleur tarot divinatoire tarot le jugement et le bateleur
tarot du oui non tarot
personnalise
tirage du jour tirage tarot divinatoire immediat tarot amour en ligne tirage tarot
amour fiable gratuit tirage tarot le plus fiable
signification lame tarot diable tarot magique interpretation carte tarot la justice
tarot amour avec prenom tirage tarot gratuit fiable tarot du oui non tirage du tarot
du travail gratuit votre avenir selon le tarot divinatoire gratuit mon tarot gratuit du jour carte tarot la lune niveau 3
tirage du tarots gratuit tarot amour bonne carte au tarot jeu en ligne
tarot gratuit signification tarot le pape veritable tarot amour tarots gratuits
tirage tirage tarot divinatoire gratuit tarot osho tirage gratuit voyance tarot gratuit en ligne tarot l'amoureux et la justice
tirage tarot gratuit immediat fiable interpretation carte tarot la justice signification tirage tarot le diable origine tarot
divinatoire tirage tarot immediat gratuit tarot latin 3 carte du
tarot l'amoureux tarot gratuit tirage tarot gratuit divinatoire gratuit tarot boule
magique tirage tarots oui non gratuit tarot oui non fiable reponse
oui non tarot veritable tirage tarot gratuit association tarot
tarot facile tarot oui se faire tirer le tarot gratuitement tarot divinatoire gratuit
serieux tirage carte tarot gratuit belline mon tirage tarot tarot jeu gratuit en ligne tirer
carte tarot amour gratuit tirage tarot travail gratuit
en ligne tarot amour gratuit prenom tarot gratuit egyptien tarot arcane sans nom et
diable jeu du tarot gratuit en ligne tarot divine comprendre
tarot divinatoire tarot gratuit persan amour justice tarot tarot divinatoire serieux gratuit tarot divinatoire famille tarot medium immediat tarot
serieux gratuit amour imperatrice tarot voyance
Цитата
0 #9 Tory 29.12.2017, 12:53
vidente tarot gratis tarot laboral gratis 2017 tarot virtual gratis el oraculo tarot de hoy para geminis en el amor tarot gitano del dia de hoy cartas del tarot
amor gratis tarot economico por movil carta del tarot somos el mundo amor gratis tarot tarotistas buenos y economicos tirada cartas tarot
gratis trabajo consultas de tarot en vigo tarot do amor das 3 cartas secretos del tarot as copas tarot bilbao
casco viejo tarot del si o no gratis el oraculo lectura del tarot en caguas
puerto rico la rueda tarot trabajo tarot y horoscopo semanal tarot vida y familia
libra paginas de tarot virtual gratis como aprender a leer el
tarot de la santa muerte osho tarot 78 arcanos tarot osho gratis tarot economico para movil
tarot del trabajo amor y salud gratis tarot gratis piscis 2017 tarotista
vidente buena tarot amor gratis cartomancia
2017 carta del tarot para hoy virgo que diferencia hay entre oraculo y tarot tirada de cartas gratis tarot del dia numero para llamar al tarot como aprender a leer las cartas del tarot paso a paso tirada tarot una carta
gratis tarot druida echar tarot gratis tarot en linea chile tarot para
hoy gratis consulta de tarot por telefono fijo quiero saber mi futuro por el tarot tarot gratis
amor chat oraculo si o no arcanos tirada de cartas tarot gratis en linea tirada
de las 3 cartas de tarot
de tarot gratis de
amor tarot arcanos hoy virgo numero de telefono tarot tirar tarot
gratis arcanos leer cartas del tarot gitano gratis chat de tarot gratis en directo mejor tarotista barcelona tarot gratis si o no amor tirada de cartas gratis tarot el oraculo tarot de osho zen horoscopo acuario del dia de hoy tarot tirada tarot gratis amor si o no mago no amor tarot tarot con visa 24 horas tarot evolutivo
barcelona lectura tarot gratis astrologica tarot gratis hoy dia telefono fijo tarot gratis tirada tarot amor verdadero gratis tarot osho zen carta aventura tarot gitano 100 gratis tarotista por telefono buena lectura del
tarot tirada gratis consultar cartas tarot gratis tirada gratis de
tarot del dia tarot en vivo 318 chat consulta tarot gratis embarazo tarot
el loco salud tarot gay cartas como puedo aprender a tirar las cartas del tarot tarot en el
amor jogo de cartas tarot gratis quiero aprender a tirar el tarot gratis tarot saber mi futuro
curso de tarot gratis tarot para cancer hoy gratis buscar tarot
gratis gitano aprender a echar las cartas del tarot
tirada de cartas del tarot en el amor interpretacion tarot el mago
oraculo si o no 5 cartas el mejor tarot por visa tarot gitano gratis
cruz celta tarot para el dia de hoy gratis jugar tarot gratis tarot la fuerza y
el diablo horoscopo de hoy y tirada de tarot gratis tirada del tarot gratis para hoy tarot carta del dia amor tirada tarot
cartas tarot amor arcanos tarot amor preguntas si o no cartas del tarot de amor del si
o no gratis carta tarot el sol invertida tarot hoy sagitario lectura del tarot del amor
gratis 2017
Цитата
0 #8 Valorie 29.12.2017, 11:48
myopie presbytie implants je ne
suis plus astigmate
comment voit un hypermetrope astigmate chirurgie myopie rennes faible myopie ameliorer
sa myopie
remboursement securite sociale myopie laser lentille de contact hypermetrope corriger myopie exercices myopie
correction optique
lentilles de contact myopie
astigmatie presbytie vision myopie 1/10 apres operation hypermetropie etre myope presbyte laser myopie avis operation lasik myopie avis lentilles de contact pour astigmate chirurgie myopie laser
femtoseconde
operation laser myopie prix astigmates lentilles operation myopie
cout remboursement lentilles pour myope astigmate
et presbyte
operation presbytie remboursement secu myope vue de pres meilleur mutuelle chirurgie
myopie correction myopie sans operation operation myopie agen definition astigmate et hypermetrope lentilles de nuit
pour corriger la myopie prix prix laser myopie toulouse operation myopie prix
et remboursement lentilles progressives pour presbyte operation de la
myopie pkr peut on devenir myope apres 40 ans myopie cause traitement prix operation myopie implant acuite
visuelle myopie myopie 0.75 Lentille pour presbyte et hypermetrope myopie maladie
hereditaire
quelle est la vergence de l'oeil hypermetrope au repos lentille journaliere pour astigmate operation pour enlever la myopie
guerir la
myopie au laser
lentille progressive
myopie presbytie operation laser
myopie et astigmatie
verre hypermetrope astigmate operation laser yeux hypermetropie prix lasik myopie risques myope et hypermetrope en meme
temps
les causes de la myopie et l'hypermetropie l'oeil myope est il trop ou pas assez convergent cout d une operation de la myopie operation laser myopie avis
astigmates presbytie age qu'est
ce que etre astigmate lentille
myopie et astigmatie
vision d'un astigmate presbytie verre correcteur
corriger la presbytie avec les lentilles myopie evolutive lentilles l'astigmatie
operation l'oeil hypermetrope et
sa correction
lentilles hypermetrope astigmate presbyte operation des yeux au laser douloureux operation myopie remboursement mutuelle pro btp traitement presbytie remboursement laser myopie
mutuelle lentilles de
contact myopie couleur
laser hypermetropie prix chirurgie laser yeux prix maroc hypermetrope myope astigmate l'oeil myope est
il trop ou pas assez convergent
lentilles pour astigmates
myopes application presbytie israel
presbytie lentille operation myopie presbytie traitement naturel de la myopie operation lasik astigmate operation hypermetropie
risques exercice sur
l'oeil myope
schema d un oeil myope lentille myopie nuit operation presbytie laser prix chirurgie myopie risques presbytie operation laser prix
myopie
guerison naturelle
lentilles de contact myopie astigmatie prix
l'oeil astigmate + cours l'hypermetropie
peut elle disparaitre comment guerir myopie la presbytie definition astigmatie non corrigee hypermetropie vision de loin lentilles
presbyte
lentilles de contact myope et astigmate operation myopie remboursement cmu presbytie
age moyen myopie
guerison naturelle
Цитата
0 #7 Octavio 27.12.2017, 13:54
consulta del tarot si o no tirada de tarot por si o no gratis tarot cancer abril 2017 lectura del tarot gitano gratis tarot horoscopo gratis 2017 lectura delas cartas
del tarot combinacion de 3 cartas tarot oracle tarot amour juego tarot amoroso tarot del si y el no carta del tarot hoy libra el tarot de hoy cancer tarot particular tarot trabajo gratis tirada tarot
en linea gratis preguntas tarotistas mas famosas runas tarot gratis tirada interpretacion tirada
tarot gratis tarot adivinacion interpretacion tiradas tarot
tipos de lectura de cartas del tarot tirar las
cartas del tarot en el amor
el tarot gratis del amor tarot hadas magicas gratis tarot
del amor para solteros gratis tarot telefonico 5 euros consultar tarot del amor gratis tarot gratis libra abril 2017 el mejor tarot del si o no tarot de hoy
consulta del tarot si o no tirada tarot amor 3 cartas tarot virgo 2017 junio tarot del amor adivinacion tarot y horoscopo
de hoy gratis lectura de tarot de la santa muerte gratis tirada tarot gratis para hoy dia tarot malaga tarot karma
gratis el mejor tarot si o no tarot cancer 2017 mayo tarot hoy virgo tarot pago paypal tarot
personal gratis tarot carta 73 tarot futuro
amoroso inmediato tirada del tarot gratis sobre trabajo adivina
tu futuro gratis tarot mejor tarot gratis trabajo de tarotista en lima tarot visa barato
tarot del oraculo gratis 2017 lectura de cartas del tarot para el amor tarot osho horoscopo
y tarot diario gratis tarot gitano gratis 2017 tarot
de los suenos baraja tirada gratis del tarot para el trabajo mi tarot para
hoy lectura cartas del tarot gratis tirada tarot familia gratis tirada de tarot gratis del si o no cartas
del tarot gratis en directo tarot caballeros del
zodiaco lectura de cartas de tarot gratis el oraculo tarot gratis si o no arcanos tirada tarot gratis
y fiable cursos de tarot en valencia venezuela tarot
certero si o'no hacer preguntas al tarot si o no tarot si y no 5 cartas tarot hada tarot hoy juego de tarot
en linea tarot del amor para hoy cancer tarot acuario 2017 junio carta
del tarot para acuario jugar tarot del amor gratis tarot gratis capricornio mayo 2017 tarot gratis tirada
de 5 cartas tirada de tarot gratis 3 cartas tarot laboral gratis horoscopo y tarot diario gratis tirada del tarot para virgo hoy tarot de cancer del dia de hoy las cartas tarot tarot efectivo tirada de tarot gratis
por chat tarot del amor hoy virgo tarot gratis de amor lectura de tarot del amor en linea gratis tarot gratis sobre embarazo carta de tarot tarot
libra solteros osho zen tarot cartas aprender tarot paso a paso tirada tarot gratis real tarot amor
pregunta al tarot del amor gratis carta astral tarot del amor
preguntas de tarot gratis si o no
Цитата
0 #6 Eloy 25.12.2017, 23:37
tarot en ligne argent tarot gratuit sante ton avenir selon le tarot divinatoire tarots
travail
tarot gratuit amour tirage tarot general osho zen tarot tirage en ligne tirage tarot du travail gratuit astrologie
tarot en ligne gratuit divine tarot latin tarot mort et diable tarot amour en croix gratuit signification du tarot tzigane tarot gemeaux juillet 2017 signification lame tarot diable meilleur site tarot divinatoire gratuit tirage tarot sante gratuit en ligne ludicash
tarot
association jugement imperatrice tarot objectif tarot mac
tirage tarots gratuits en ligne tirage gratuit du
tarot de marseille
tarot en ligne avis
tirage tarot carte tirage tarot en direct gratuit jeu
du tarot gratuit
tirer carte tarot gratuitement tarot direct gratuit carte tarot amoureux et diable tarot astrologie gratuit tarot facile
oui non tarot
argent gratuit en ligne
veritable tarot gratuit carte tarot belline tirage tarot gratuit oracle g tarot en ligne avenir gratuit oracle et
tarot tarots gratuits en ligne tirage
osho tarot gratuit signification tarot la force osho zen tarot signification tirage tarot gratuit mlle lenormand tarot croix celtique gratuit pierre
tarot
tirage du tarot divinatoire amour forum tarot gratuit camoin tarots gratuits en ligne
oui ou non tarot l'amoureux et le diable tarot gratuit en ligne tirage en croix
bz tarot
Цитата
0 #5 Guadalupe 25.12.2017, 22:11
tirage tarots gratuit amour finance travail tarot l tirage
tarot belline gratuit ligne l'amoureux tarot sentimental
tirage tarot sante gratuit tarot
travaille gratuit
tirage tarot gratuit oui ou non reponse oui
ou non tarot gratuit
avenir gratuit tarot
divinatoire vrai tirage tarot gratuit ligne
tirage tarot gratuit 7 jours tirage tarot tirage tarots gratuit serieux aufeminin tarot amour tarot l amoureux tarot amour juillet 2015 tirage du tarot persan valeur annonce tarot tarot argent du jour gratuit tirage carte et tarot gratuit tarot
astro pour tous tarot a 5 points tarot cancer gratuit tarot a 3 joueurs tarot gratuit du jour en ligne signification lame 16 tarot marseille tarot divinatoire d avenir
jouer au tarot en ligne gratuitement
sans inscription
tarot amour en live signification tarot le
soleil
tarot italien gratuit tarot camoin
tirage tarots gratuit immediat tarot 4 joueurs tarot du jour oui ou non ancien tarot italien tirage amour tarot tirage
tarot finance gratuit
tarot gratuit 3 jours rune et tarot tarot interpretation croix combinaison tarot l'imperatrice combinaison tarot le bateleur tarot
trefle
tirage tarot rune cartomancie mat tarot
amour bien que
tarot l'amoureux et le bateleur tarot jouer 5 tirage tarot et oracle amour gratuit tarot gratuit amour marie claire
Цитата

Додати коментар

Захисний код
Оновити

Додаткова інформація