БІОСФЕРА - СФЕРА ЖИТТЯ.ЩО ТАКЕ ЖИТТЯ?

ЖИТТЯЖиття — це форма існування дієвих інструкцій з організації матерії, найхарактернішими рисами якої є самооновлення та самовідтворення.. Якщо інструкції виконуються — тоді цей процес називається життєдіяльністю. Життю не обов'язково притаманний метаболізм, гомеостаз, ріст, розвиток, відповідь на подразнення, розмноження, еволюція на конкретному етапі існування. Заморожені організми, віруси поза клітинами, насіння до пророщення не мають цих властивостей, але обов'язково мають інструкції до виконання при сприятливих умовах.

ЖИТТЯ1Дієві інструкції. Потрібно розуміти, якщо є дієві інструкції з організації матерії, то є і їх Творець, якщо є програма, то є і Програміст. Життя це процес виконання програмних інструкцій їх Творця, Проце́с в перекладі з латини processus — рух. Отже життя це рух по заданій програмі. Програма може складатися із блоків алгоритмів і передбачає ритмічність та циклічність. Рух — поняття, яке використовується для позначення будь-яких змін, які відбуваються у Всесвіті і носить причинно-наслідковий характер. Рух виникає і змінюється не сам по собі, а як наслідок, тому що завжди для цього є причини – інший причинний програмуючий рух, або ще називаємо його рушійна сила. Все що є в нашому проявленому світі – це результат взаємодії Рухів в просторі і часі. Багато рухів сконцентрованих в одному спільному напрямку ми звемо Потоком Енергії.

Енергія – міра інтенсивності Руху. Створюючи програми для потоків енергії, створюються програми життя. Всі фізичні поля і матерія це є взаємодія потоків енергій, які виконують кожен свою програму, взаємодіючи між собою.

Якщо розуміти організацію матерії як форму прояву згущених потоків енергії, то життя це процес перетікання потоків енергії із однієї форми в іншу по заданій програмі. В загальному, процес життя можна охарактеризувати, як деякі послідовні програмні дії - Рухи для досягнення Волевиявлення Творця Програм Життя. При цьому набувається Досвід по Взаємодії Руху у всіх учасників цього процесу. В цьому і є Сенс Життя (в самому простому розумінні)…

ЖИТТЯ2Всі явища є Рухами і фізичні, і рухи думок та емоцій, і рухи потягу душі та духу; і процеси в них подібні, відрізняються лише степенями концентрації густини Рухів; і мають тенденцію впливати взаємно причинно-наслідково одні на інші, зокрема, рухи потягу душі та духа проявляються в рухи думок та емоцій, а далі при правильних програмних рухах проявляються в фізичному плані.

Розглянемо деякі можливі варіанти взаємодії рухів та їх проявлення. Найбільш наглядно взаємодію двох коливальних рухів можна спостерігати на явищі інтерференції. Для досягнення цього явища потрібно закрити джерело світла, залишивши лише дві рознесені щілини, через які просвічується світло так, ніби це два різних джерела. В результаті маємо неоднорідну картину явище інтерференції світла: темні місця (взаємозатухання, взаємознищення, дисонанс), та світлі місця (взаємопідсилення, резонанс).

Явище інтерференції можна створювати та спостерігати і в суспільному житті !?! Для цього також потрібно закрити джерело світла інформації і пропускати його в різних місцях через призму різної пропаганди. Зможемо отримати взаємопослаблення аж до взаємознищення (війни) цілих народів. І ця схема зможе діяти доти, доки сліпими будуть ці народи до цілісного джерела світла – до цілісного світобачення!

ЖИТТЯ12Людина – плід Великого Творця Програм Життя, якій дано Волю і можливість самій змінювати і підлаштовувати на свій лад Програми Життя і власними відчуттями на собі відчувати результати їх реалізації.

Заради досвіду по програмуванню Взаємодії Рухів ми народжуємось із жагою активно рухатись для дослідження все можливих варіантів взаємодії Рухів, програмуєм перепрограмовуємо їх і переживаємо Радості та Страждання як результат пізнання та засвоєння досвіду виконання програм взаємодії цих Рухів. Для цього і дана Воля Вибору.

Людина (англ.human, нім.mensch, рос.человек) — жива, наділена інтелектом істота, суб'єкт суспільно-історичної діяльності і культури. На відміну від тварин, людина має добре розвинене Психічне тіло. Відмінними рисами людини, якими наділяє її психічне тіло, є її свідомість, здатність мислити і здатність до здійснення вільного вибору, приймати відповідальність за власні дії; наявність моральних суджень. Описуючи людину, відмічають її біологічну непристосованість, відсутність спеціалізації його органів для якого-небудь конкретного простого тваринного існування, але це компенсується її здатністю створювати дієві програми життя: дресирувати тварин, вирощувати культури рослин, створювати знаряддя праці і користуватися ними, дар мови, пластичність поведінки. Людина має вищі емоції, традиції, здатність мислити, стверджувати, заперечувати, рахувати, планувати, фантазувати, знає про свою смертність, кохає в справжньому сенсі цього слова, має почуття гумору, здійснює свої задуми, відтворює наявне і створює щось новее. Людина вивчає і змінює як навколишній світ, так і самого себе, розбудовує культуру і створює власну історію.

Окремо згадаю здатність мріяти і втілювати свої мрії в реальність – це здатність психічного тіла створювати дієві програми життя.

Yura Lokotey

Коментарі:

Додати коментар

Захисний код
Оновити

Додаткова інформація