ЦІНУЙМО СВОЄ,БО НАША СИЛА В НАШОМУ КОРІННІ...

дух предківВікіпедія:"Східні бойові мистецтва тісно пов'язані з духовними або релігійними віруваннями та філософіями, такими як буддизм, даосизм або синто."

Тобто,коли українець вивчає(для прикладу) китайське бойове мистецтво та відточує знання з кунгфу, тайдзі цюань, східної медицини та чайної традиції  ,то він пропагує китайський світогляд і прославляє даний народ .Те саме стосується японського,американського(західний) .....

Тепер, згадаємо чи наші пращури володіли досить досконалою бойовою системою?

Так, звичайно,то є  бойовий гопак(відтворено бойове мистецтво  В.Пилатом), метелиця, повзунець чи аркан,так як  вони  мали і мають найголовніші риси – знання природних механізмів сили та духовну парадигму нації.Які і треба пропагувати та втілювати в життя для військово - патріотичного виховання дітей і молоді.Особливо  в час сучасної україно-московської війни, та і наші західні  сусіди не відстають, теж мають територіальні претензії.

Для цього ,кандидатом педагогічних наук, доцентом кафедри спортивних дисциплін та методики їх викладання Україна (Дрогобич) п.Романом Проць розроблено СПЕЦКУРС «БОЙОВІ МИСТЕЦТВА УКРАЇНИ» У СИСТЕМІ ВІЙСЬКОВО-ПАТРІОТИЧНОГО ВИХОВАННЯ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ:

..."Метою програми є воїнське, патріотичне виховання молоді; створення мотивації

для фізичного і духовного самовдосконалення старшокласників загальноосвітніх на-

вчальних закладів, прийняття ними отриманих знань і умінь як особистих цінностей.

У цілому, засвоєння матеріалу спецкурсу сприяє формуванню у старшокласників пси-

хофізичної готовності до захисту Вітчизни.

Основними завданнями курсу є: формування індивідуальної психологічної та фізич-

ної готовності учнів до захисту Батьківщини; військово-патріотичне виховання молоді;

військово-лицарська підготовка; ознайомлення школярів зі світоглядно-ментальною

основою українських бойових мистецтв; вивчення та оволодіння технікою українських

бойових мистецтв і козацької боротьби «Бойовий гопак».

Реалізація програми спецкурсу повинна забезпечити: навчання та військово-лицар-

ське, національно-патріотичне виховання молоді, спрямоване на зміцнення її особистої

фізичної загартованості на основі традицій українського козацтва; розвивальний ха-

рактер і прикладну спрямованість військово-патріотичного навчання і виховання; від-

родження духовних, культурних, організаційних та історичних традицій українського

народу в процесі підготовки до захисту Вітчизни.

Учень повинен знати: основні якості, притаманні захисникові Вітчизни; світогляд-

но-ментальні основи українських бойових мистецтв; основні елементи техніки укра-

їнської козацької боротьби «Бойовий гопак»; особливості українських військово-ко-

зацьких традицій; шляхи утвердження військово-патріотичних цінностей українського

козацтва.

Учень повинен уміти: мати натренованість у виконанні основних елементів ко-

зацької боротьби «Бойовий гопак»; формувати та розвивати власну психологічну та

практичну готовність впроваджувати військово-козацькі традиції до особистого життя;

підвищувати власну фізичну загартованість до захисту Вітчизни; захищати інтереси

України та постійно забезпечувати її національну безпеку на всіх рівнях."....

Тому,як писав пророк української нації Т.Г.Шевченко: "і чужому научайтесь,але і свого не цурайтесь..."Бо наша сила в нашому корінні,в нашому Роді...

 

Коментарі:

Додати коментар

Захисний код
Оновити

Додаткова інформація