теслаВикористовуючи параметричні процеси, які відбуваються в атмосфері, в дослідних умовах показано можливість отримати електричну енергію. Ці процеси відбуваються при електричній поляризації молекул повітря.
Загальновідомо, що діелектрики в електричних схемах не завжди відіграють роль ізоляторів. Кількість зарядів в них теж велика, але вони закріплені на своїх місцях внутрішнім електричним полем, врівноважені.

При певних умовах можна досягти умов, щоб діелектрик виконував роль провідника. В конденсаторах використовують діелектричні плівки, які прекрасно проводять змінний електричний струм. Але це не потік зарядів, а струм поляризації. Явище поляризації виникає в будь-якому діелектрику, якщо його помістити у зовнішнє електричне поле.    
 Використовуючи це фізичне явище, можна пояснити роботу однопровідних (незамкнутих) електричних кіл, приклади яких описав сто років тому геніальний експериментатор Тесла. При роботі в цих колах струм провідності в місцях розриву кола легко (технології Тесли) перетворити в струм поляризації, який розповсюджується в діелектричному середовищі, і з допомогою вже такого струму може бути замкнене коло і реально працювати на корисне навантаження.    
 При зміні внутрішньої структури діелектрика з утворенням електричних диполів в ньому виникає ряд цікавих і перспективних явищ. Одне з них – генерація з допомогою атмосфери (діелектрик) електроенергії при виконанні експериментатором певних фізичних умов. Тесла був тим, хто першим зрозумів, що це можна реалізувати.


тесла2
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Запантентовані тесловські пристрої для утилізації атмосферної електрики вимагали розміщення великої металевої пластини (антени) на великій висоті. Антена з’єднувалась з землею через кабель і конденсатор великої ємкості. Зверху антена заряджалась електрикою до значних величин, а після цього за допомогою переривача, з’єднаного з конденсатором, заряд перетворювався у змінний струм. Принцип дії пристрою пояснюють існуванням вертикального градієнту електричного поля Землі. Між антеною на висоті і електричними схемами внизу існує різниця потенціалів, ось її і пробують використати для утилізації енергії.
 Для продовження експериментів теперішні дослідники створили діючу модель. Пристрій є незамкнутим електричним полем. На одному кінці є антена (відособлений конденсатор), яка ізольована від землі, але розміщена практично на такій же незначній висоті, як і приймач електроенергії. Антена є металевою пластиною площею 1 квадратний метр. За допомогою підвищуючого трансформатора 3 на антену 1 подають змінну напругу амплітудою 800-1000 В з частотою в кілька десятків кГц, використовуючи генератор змінної напруги з акумулятором 2. До обмотки приєднано навантаження 4.


 тесла3

 

 

 

 

 

Це схема кола для заряду/розряду відособленого конденсатора (антени), з’єднаного з землею, при цьому струм заряду/розряду протікає через навантаження, виділяючи в ньому корисну енергію. Експеримент показує, що цей струм і корисна енергія в навантаженні зростають при збільшенні площі антени.
 За допомогою описаної схеми розробникам вдалося отримати на виході 20 Вт електроенергії при затратах акумуляторів нижче 9,5 Вт. Якщо від’єднати антену від підвищуючого трансформатора при працюючому генераторі, струм через навантаження зменшується на 4-5 порядків. Приймач без антени перестає отримувати додаткову енергію ззовні – з атмосфери.
 В працюючій моделі за допомогою антени відбувається збудження в локальному просторі навколо антени змінного високовольтного електричного поля, яке поляризує молекули повітря, перетворюючи їх в електричні диполі. Поляризовані молекули вишиковуються вздовж ліній напруженості поля, при цьому поворот осі симетрії поляризованих молекул вздовж ліній напруженості  підвищує силу взаємодії їх з джерелом зовнішнього поля (антеною). В результаті відбувається процес просторового впорядкування електричних диполів в організованому зовнішнім полі середовищі. Навколо антени створюється неоднорідне поле.
 В неоднорідному полі диполі втягуються в сторону більшої напруженості, збільшуючи щільність електричних зарядів. Антена отримує більший заряд, збільшується зарядно-розрядний струм. Збільшення струму приводить до зростання потужності в навантаженні.

ecotown

Коментарі:

Додати коментар

Захисний код
Оновити

Додаткова інформація